Nowy adres: www.16brl.sp.mil.pl

KONTAKT

16 Batalion Remontu Lotnisk
ul. Wojska Polskiego 71
63-200 Jarocin

Napisz do nas

tel. (62) 747 22 48

WAŻNE STRONY

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
FinMON
MON
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Profesjanolizacja SZ RP
Siły Powietrzne
Wojska LądoweJarocin

Położenie

Jarocin znajduje się na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej w obrębie wysoczyzny kaliskiej i zbiegu dwóch rzek : Warty i Prosny.Miasto Jarocin jest ważnym węzłem kolejowym. Krzyżują się tutaj linie z Dolnego Śląska i Górnego Śląska prowadzące do Szczecina i Gdańska.

Historia

Pierwsza wzmianka o Jarocinie pochodzi z 1257 r. z dokumentu wystawionego w Poznaniu przez Księcia Wielkopolskiego Bolesława Pobożnego, w którym nadaje miasto wraz z licznymi przywilejami Jankowi z rodu Zarembów. Zapis ten sprawia że Jarocin jest najstarszym prywatnym miastem wlkp.Na przestrzeni wieków miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. Po Zarembach było własnością m.in. Górskich, Jarockich, Przyjemskich. W 1661 r. Jarocin przejęli Radolińscy i posiadali je do 1945 r.Dziś Jarocin jest ośrodkiem administracyjnym rozległej i gęsto zaludnionej gminy.